Innovations

This page is in Finnish, a summary in English may later be available. There has been collected information about Innovations in Finnish Papermaking History on this page.

Nämä wiki-sivut on tarkoitettu kaikille niille, joilla on omakohtaista tietoa suomalaisessa paperiteollisuudessa 1950-luvulta lähtien toteutetuista innovaatioista ja halua tämän tiedon tallentamiseen. Kokonaisuutena sivut tarjoavat tiedonhaluisille historiallisen tietopaketin siitä, mitä kaikkea paperiteollisuutemme uudistamiseksi on menneinä vuosikymmeninä lukemattomien ihmisten uurastuksen tuloksena saatu aikaan.

Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan sivuston kirjoittamiseen. Kirjoittaminen edellyttää kirjautumisen (sivun oikea yläläita). Voit myös olla yhteydessä / toimittaa tekstejä Paperi-insinöörit ry:lle: susanna.lahdesmaki(at)papereng.fi, 040 7764 604.

Ohjeistus kirjoittajille

Listaus henkilöistä jotka on poimittu teksteistä 

Lista yhtiöistä jotka on poimittu teksteistä

Read a blog related to innovations