Ohjeistus kirjoittajille

Käytännön editointiohjeeseen pääset tästä

 

Ohjeistus Wikiä varten

Projekti Uusiutuminen suomalaisessa paperiteollisuudessa; tuotteisiin, tuotantotekniikkaan ja tuotantotalouteen liittyvät innovaatiot 1950-luvulta lähtien on syntynyt halusta tallentaa yksi osa suomalaisen paperiteollisuuden saavutuksista. 1950-luvulle saakka paperiteollisuus perustui lähinnä muualta tuodun teknologian soveltamiseen, kopiointiin tai lisenssivalmistukseen. 1950-luvulta alkaen Suomessa pääsi vauhtiin omaan tekniseen ajatteluun perustuvan teknologian kehittäminen ja tuloksena oli vuosituhannen loppuun mennessä Suomen nousu paperiteknolgian kannalta maailman johtavaksi maaksi. Jo 1964 teekkaritempauksen mottona oli ”Tekniikan Suomi maailmankartalle” ja tämä toteutui ainakin paperiteollisuuden osalta. 1990-luvulta lähtien alan toimintaympäristö on muuttunut teollisuuden globalisoitumisen ja konsolidoitumisen seurauksena. Edelleenkin teknologiaan perustuvat innovaatiot ovat tärkeitä, mutta usein toisin painottuvia. Jätettäköön tämä vaihe seuraavien polvien dokumentoitavaksi.

Projektissa syntyvä aineisto on tavallaan tietopankki, jota voidaan haluttaessa hyödyntää tarpeen mukaan. Aineistoon liittyvät oikeudet ovat Paperi-insinöörit ry:n hallinnassa. Paperi-insinöörit ry:n hallitus tulee päättämään tavasta hallita tiedostoa.

Innovaatioista laaditaan erilliset ”kronikat” ja näin muodostuva aineisto tulee olemaan kaikkien Papermakers’ Wikiin rekisteröityjen henkilöiden luettevissa. Kaikki rekisteröidyt lukijat voivat laatia kronikoita tärkeäksi katsomistaan innovaatioista tai kommentoida jo laadittuja kronikoita. Täten järjestelmä, noudattaen Wikipedian periaatteita, tulee itseohjautuvasti kehittämään ja jalostamaan itseään.

Määritelmän mukaan ”Innovaatio on hyödynnetty osaamislähtöinen kilpailuetu”. Tämän projektin yhteydessä innovaation tulee liittyä

  • suomalaiseen sellu-, paperi- tai kartonkiteollisuuteen
  • tehtaalla puun vastaanoton ja asiakastuotteen lähetyksen väliseen tuotantoon
  • tuotteisiin, tuotantotekniikkaan tai tuotantotalouteen.

Lisäksi innovaation tulee sisältää omaan teknologiaosaamiseen perustuvaa kilpailuetua, jota muilla ei aikaisemmin ole ollut käytössä.

Kronikka voi käsitellä yhtä yksittäistä innovaatiota tai useaan innovaatioon perustuvaa kehityskaarta. Kronikassa tulisi mahdollisuuksien mukaan ilmetä innovaation tavoite, ratkaisun ydin sekä innovaatiolla saavutettu tulos tai hyöty. Innovaatio on usein osittain omaa ja osittain lainattua, mutta olisi mielenkiintoista nostaa esiin innovaatioon liittyvä oma oivallus, jolla on saavutettu haluttu kilpailuetu. Kronikassa tulisi mahdollisuuksien mukaan ilmetä työhön osallistuneet henkilöt sekä yhtiöt sekä työn ajankohta. Eipä olisi pahitteeksi, vaikka mukaan mahtuisi jokin kuvaava yksityiskohta ”elävästä elämästä”. Kronikalla ei ole mitään määrättyä muotoa, aiheesta riippuen yksi A4 on aivan riittävä. Kieli on vapaasti valittavissa, mutta tässä kohdin ei noudateta Papermakers’ Wikin periaatetta englannin kielestä.

Pentti Sierilä, Jouni Huuskonen, Jaakko Palsanen
15.9.2008

Papermakers' Wikin editointi (Innovaatio-sivu)

Innovaatio-sivun rakentamiseen voi osallistua kuka tahansa. Kirjaudu ensin sivuston käyttäjäksi sivun oikeassa yläkulmassa olevasta create account -kohdasta. Tämän jälkeen voit osallistua tekstien muokkaamiseen kuten kuka tahansa sivun käyttäjistä:

  • Mene haluamallesi sivulle klikkaamalla haluamaasi luettelon kohtaa (esim. sellun kuitulinja tai ympäristönsuojelu).
  • Kun olet kirjautuneena sisään, näet ylhäällä kohdan edit, jota painamalla pääset muokkaamaan tekstiä. Tekstin muokkaaminen on helppoa: Muokkaa teksti haluamaksesi, lisää tekstiä kopioimalla se vaikka Wordista tai kirjoita kokonaan uutta tekstiä. Paina lopuksi alhaalla olevaa Save –painiketta.
  • Ison otsikon saat tehtyä valitsemalla editorin valikosta sopivan otsikko-tyylin
  • Luettelo tehdään valitsemalla editorin valikosta luettelo-toiminto

Lisää ohjeita löydät sivun ylälaidasta.

PreviewAttachmentSize
Editing instructions_Papermakers.pdf336.25 KB